About us

Chuyên dịch mọi thế loại  game Trung, Anh, Nhật, Hàn, Thái, Indo và nhiều ngôn ngữ khác.

Languages

6+

Platforms

3+

Translators

60+

Our Products